12.09.2021

Nowe szkolenia

14 kwietnia 2021 – Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zabytków (NIMiOZ) potwierdza ukończenie szkolenia z zakresu: Projektowanie, instalowanie i konserwacja systemów zabezpieczenia elektronicznego w muzeach i obiektach zabytkowych przez Jerzego Ząbka.

28 kwietnia 2021 – Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy potwierdza – ukończenie szkolenia z zakresu: Konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej przez Marka Jasiulewicza.