OCHRONA FIZYCZNA OSÓB I MIENIA

Naszym klientom zapewniamy kompleksową oraz fizyczną ochronę osób i mienia. Wszelkie podejmowane przez nas działania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osób jak i powierzonego obiektu bądź terenu. Dążymy do zminimalizowania ryzyka związanego z powstaniem ewentualnych szkód lub wtargnięcia niepowołanych osób.

OCHRONA FIZYCZNA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH

W ramach świadczonej usługi, nasi pracownicy wykonują wszelkie działania mające na celu zabezpieczenie obiektu przed:

 • włamania i kradzieży
 • zniszczenia mienia oraz aktom wandalizmu
 • Ponad to kontrolują dostęp do obiektu oraz zabezpieczają go przed ewentualnym wtargnięciem osób niepowołanych. Nasi pracownicy na terenie chronionym nadzorują również ruch osobowotowarowy oraz prowadzą ewidencję wjazdów i wyjazdów.

ZABEZPIECZENIA TECHNICZNE

Odpowiednie zabezpieczenie techniczne pozwala na jeszcze lepsze zabezpieczenie obiektu oraz wspiera pracę naszych wykwalifikowanych pracowników. Ta usługa obejmuje projektowanie, montaż i konserwacja systemów:

 • alarmowych przeciwwłamaniowych,
 • telewizji przemysłowej,
 • kontroli dostępu,
 • rejestracji czasu pracy,
 • zintegrowane systemy kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy,
 • systemy kontroli służb wartowniczych

MONITOROWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH PRZECIWPOŻAROWYCH

Zapobieganiem pożarom oraz zaprószeniom ognia jest tak samo istotne jak właściwa ochrona osób i mienia. Czasami jeden płomyk lub niedopałek może puścić z dymem dorobek całego życia lub kilku pokoleń. Właśnie dlatego w 1997 roku firma JU PI stworzyła i wyposażyła stanowisko monitorowania dla Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu. Dzięki temu przekaz z monitorowanych obiektów jest przykazywany do odpowiednich służb, które w razie pożaru mogą szybko interweniować.

MONITOROWANIE SYSTEMÓW ALARMOWYCH PRZECIWWŁAMANIOWYCH

Lokalne systemy alarmowe wraz z lokalnym systemem wizyjnym, telewizji przemysłowej (CCTV) są podłączone do monitoringu wizyjnego i alarmowego. Alarmowego Centrum Ochrony odbiera obraz i sygnał alarmowy z chronionych obiektów, weryfikując zdarzenia i kierując na alarm Grupę Interwencyjną. Rozwiązanie to pozwala na dokumentowanie zdarzeń na obiekcie, daje możliwość stałego podglądy chronionego obiektu przez klienta, w znaczny sposób zwiększa bezpieczeństwo chronionego mienia i ogranicza ilość fałszywych alarmów.

Obraz sprawcy zdarzenia jest zarejestrowany i ma on bardzo ograniczony czas na penetrowanie chronionego obiektu a w ciągu kilku minut na miejsce dociera Grupa Interwencyjna. Z drugiej strony klient może na własnym smartfonie lub komputerze obserwować obraz z obiektu w dowolnym momencie.
Od 2013 roku firma JUPI stworzyła i wyposażyła stanowisko monitorowania wizyjnego. Dzięki temu przekaz z monitorowanych obiektów jest przykazywany do Alarmowego Centrum Ochrony.

DORADZTWO, PROJEKTOWANIE I ORGANIZACJA OCHRONY OBIEKTÓW

Proces projektowania systemów zabezpieczeń w danym obiekcie odgrywa kluczową rolę w późniejszej skuteczności jego ochrony. Właśnie dlatego chcąc zapewnić jak najbardziej szczelne zabezpieczenie proponujemy naszym klientom usługę doradztwa, projektowania oraz organizacji ochrony obiektu. W jej ramach sprawdzamy ewentualne wrażliwe miejsca i na ich podstawie staramy się stworzyć szczelny oraz indywidualnie dopasowany system ochrony zawarty w Planie Ochrony sporządzonym zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Policji. Nasza kadra to osoby posiadające kwalifikacje pracowników ochrony fizycznej jak i kwalifikacje pracowników zabezpieczenia technicznego z uprawnieniami do administrowania, projektowania i montażem elektronicznych urządzeń i systemów alarmowych stopni 1-4/klasy SA3-SA4 wg Normy Obronnej.

OPRACOWYWANIE PLANÓW OCHRONY

Plan ochrony jest dokumentem sporządzany w celu określenia zasad odpowiedniego zabezpieczenia danego obiektu podlegającego obowiązkowej ochronie w myśl ustawy o ochronie osób i mienia.
Plany ochrony opracowywane są przez naszą kadrę zarządzającą posiadającą uprawnienia kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
Agencja Ochrony JUPI w ramach świadczonych usług na terenie obiektów objętych obowiązkową ochroną oferuje nie tylko opracowanie Planu Ochrony obiektu, ale także zajmuje się całą procedurą jego uzgodnienia i zatwierdzenia przez właściwego miejscowo Komendanta Wojewódzkiego Policji.

KONWOJOWANIE

Konwojowanie jest jedną z najtrudniejszych usług na rynku agencji ochrony, gdyż wymaga od pracowników odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia. W ramach tej usługi zabezpieczamy transport:

 • wartości pieniężnych
 • towarów wartościowych
 • niebezpiecznych ładunków
  Wykonywane zgodnie z USTAWĄ O OCHRONIE OSÓB I MIENIA z dnia 22 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 września 2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

W czasie wykonywania zadań ochronnych pracownicy ochrony wyposażeni są w:

 • jednolite umundurowanie
 • środki ochrony osobistej
 • środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej
 • kuloodporne kamizelki i hełmy
 • broń palną krótką i długą
 • broń gazową
 • specjalistyczne środki transportu.

GPS

To usługa dedykowana przede wszystkim dla firm przewozowych oraz przedsiębiorstw posiadających flotę pojazdów. Zainstalowanie nadajnika GPS w pojeździe umożliwia monitorowanie jego trasy oraz miejsce pobytu. Zabezpiecza on samochód przed ewentualną kradzieżą i ułatwia jego odzyskanie.

System GPS pozwala na efektywne zarządzanie transportem poprzez monitorowanie pojazdów służbowych. Dzięki temu można w łatwiejszy sposób kontrolować pracę kierowców oraz rozliczać ich z ewentualnych kosztów podróży.

System GPS umożliwia stały dostęp do szeregu informacji o monitorowanym pojeździe wraz z możliwością ich archiwizowania. Dzięki systemowi GPS możliwe jest m.in.:

 • określenie pozycji pojazdu z dokładnością od 5 do 15m
 • określenie kierunku poruszania się pojazdu
 • określenie prędkości pojazdu
 • określenie stanu pojazdu i ładunku, w tym:
 • zużycia paliwa
 • przebiegu
 • temperatury
 • wagi ładunku
 • otwarcia drzwi lub przedziału ładunkowego
 • programowanie ograniczonego używania pojazdu
 • ograniczenie obszaru poruszania się pojazdu do wyznaczonej trasy
 • ograniczenie czasu poruszania się pojazdu
 • transmitowanie sygnałów alarmowych
 • zdalne unieruchomienie pojazdu

W skład systemu wchodzą:

Odbiornik/nadajnik – montowany w monitorowanym pojeździe
Satelity – Globalny System Pozycjonowania
Stacja Odbiorcza – w centrum dozoru JUPI
Transmisja pomiędzy pojazdem a Stacją Odbiorczą odbywa się za pośrednictwem telefonii komórkowej w standardzie GSM/ DSC przy wykorzystaniu krótkich wiadomości tekstowych SMS.